INASHIKI
TOHOKU
NARITA
TOKYO
@ AUTO@MACHINE@CORPORATION
@Copyright 2020 Auto Machine All Rights Reseived


‘ Corporate Profile
With one`s whole heart
..
-
œ@Corporate name AUTO@MACHINE@CORPORATION
œ@Directors@ MASATOSHI ICHIJYO President
œ@CapItal@ JPY \ 10,000,000_
œ@Business line@ Import/Export and Domestic sales New and Used injection molding machine,
œ@Head Office 5-2-13, Nishiooi, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0015 japan
œ@Founded AUGUST,1975
œ@Employees@ 23
œ@Grant number@ Dealer in secondhand approval No,302160807962
œ@Trading number NO : 1NC71
œ@Trading partners Honkong, China, Korea, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Thailand, Pakistan, Phippine,
India, Usa, Mexico, Turkey, Other Countrys
œ@ Association East JAPAN Plastic Association
œ@E -mail@@@ t_auto@bg7.so-net.ne.jp@
œ@Web site@ http://www.automachine.jp/
œ@Narita center 389-60,Kanbayashi, Narita-cty, Chiba pref,287-0221 japan
œ@Tohoku branch 297,Nakamaeda,Urushizawa,Jyouhouji-Town,Ninohe-City,Iwate pref,
œ@Warehouse 389-60, Narita-cty, Chiba pref,287-0221japan
Inashiki Ibaragi Prefu,@No1, @:No2@: Isezaki Gunma Pref
œ@Our Banks MUFG Bank, LTD, Gotanda Branch
JAPAN POLICY Bank Gotanda Branch
SHIBA CREDIT ASSOCIATION Ooi Branch
   
..
HOME @STOCK LIST
ABOUT US CONTACT US
@@HOME @@ABOUT US @@PRODUCT @ STOCK@LIST @@EXPORTATION @WAREHOUSES @ CONTACT US
@East JAPAN Plastic Association